Heiteallikas HEIT0009693

KL-515770 Utilitas Eesti AS
Utilitas Eesti AS (10419088)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiselgeneraator 2 107 0.01 3.00 263.00 520.00 010205 6528017,589351
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.016 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1.369 t Tavaheide 01.03.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.006 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 mg/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.028 mg/s 0.004 kg Tavaheide 01.03.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.006 mg/s 0.001 kg Tavaheide 01.03.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.003 mg/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.001 mg/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s Tavaheide 01.03.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.006 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2024 - ..