Heiteallikas HEIT0009724

L.ÕV/329125 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS
SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS (10423925)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kuivati S3 õhu ettevalmistamisseade K13 0.25 10.00 3.20 70.00 030103b 6559700,546452
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.021 g/s 0.131 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 189.667 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.015 g/s 0.092 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0003 g/s 0.002 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
BC Must süsinik 0.00007 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.07.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.07.2023 - ..