Heiteallikas HEIT0009750

L.ÕV/328245 Baltic Steelarc OÜ
Baltic Steelarc OÜ (12443487)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
värviruumi ventilatsiooniava 5 1.13 1.50 0.80 20.00 060108 6413478,647554
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.048 g/s 0.827 t Tavaheide 16.02.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.104 g/s 0.557 t Tavaheide 16.02.2022 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.111 g/s 3.173 t Tavaheide 16.02.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.135 g/s 4.008 t Tavaheide 16.02.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.377 g/s 4.969 t Tavaheide 16.02.2022 - ..