Heiteallikas HEIT0009765

KL-512734 VIKING MOTORS AS
VIKING MOTORS AS (10042784)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri väljatõmbeava S1 1.11 10.60 9.12 35.00 060102 6584378,546845
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.002 g/s 0.012 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 07.07.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.041 g/s 0.313 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.002 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.01 g/s 0.076 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.009 g/s 0.064 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.111 g/s 0.843 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.002 g/s 0.013 t Tavaheide 07.07.2021 - ..