Heiteallikas HEIT0009790

KKL-509326 TALLINNA VESI AS
AKTSIASELTS TALLINNA VESI (10257326)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aerotankid S8-11 14.00 091002 6592436,539617;6592506,539886
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.001 g/s 0.009 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.002 g/s 0.073 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 g/s 0.281 t Tavaheide 01.03.2022 - ..