Heiteallikas HEIT0009843

KL-513313 FinEst Steel AS
FinEst Steel AS (10793740)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õhkkütteagregaadi 1 korsten A1 0.16 5.50 0.94 170.00 030105 6575856,532189
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0038 g/s 0.005 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 3.192 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0014 g/s 0.002 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 30.08.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0002 g/s Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0002 g/s Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0002 g/s Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0014 g/s 0.002 t Tavaheide 30.08.2021 - ..