Heiteallikas HEIT0009844

KL-513313 FinEst Steel AS
FinEst Steel AS (10793740)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õhkkütteagregaadi 2 korsten A2 0.18 5.50 3.09 170.00 030105 6575879,532170
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0155 g/s 0.017 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 11.173 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0059 g/s 0.006 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s Tavaheide 30.08.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0007 g/s 0.001 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0008 g/s 0.001 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0008 g/s 0.001 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0056 g/s 0.006 t Tavaheide 30.08.2021 - ..