Heiteallikas HEIT0009845

KL-513313 FinEst Steel AS
FinEst Steel AS (10793740)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õhkkütteagregaadi 3 korsten A3 0.17 5.50 1.77 170.00 030105 6575925,532228
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0074 g/s 0.012 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 7.98 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0028 g/s 0.005 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 30.08.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0003 g/s 0.001 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0004 g/s 0.001 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0004 g/s 0.001 t Tavaheide 30.08.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0027 g/s 0.004 t Tavaheide 30.08.2021 - ..