Heiteallikas HEIT0009882

L.ÕV/327494 Stenmarein OÜ
Osaühing Stenmarein (10892427)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri korsten V2 V2 0.60 6.40 9.80 19.80 060108 6519875,581085
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.061 g/s 0.1208 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.03 g/s 0.1026 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.154 g/s 0.9369 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.303 g/s 0.5033 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.006 g/s 0.0222 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.004 g/s 0.0147 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.393 g/s 0.7268 t Tavaheide 04.10.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.727 g/s 2.3078 t Tavaheide 04.10.2021 - ..