Heiteallikas HEIT0009946

L.ÕV/318103 AXIS Tech Estonia OÜ
AXIS Tech Estonia AS (10133593)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru (Keevitamine, ventilatsiooniseade HFT-80-4T) V6 1.13 11.50 12.10 20.00 040210 6590363,683894
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.006 g/s 0.033 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.50 mg/s 2.50 kg Tavaheide 11.11.2021 - ..
7440-21-3 Räni 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.05 mg/s 0.25 kg Tavaheide 11.11.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.035 t Tavaheide 11.11.2021 - ..