Heiteallikas HEIT0009947

L.ÕV/318103 AXIS Tech Estonia OÜ
AXIS Tech Estonia AS (10133593)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru (Keevitamine, ventilatsiooniseade HT-71-4T SODEKA) V7 1.73 15.00 12.90 20.00 040210 6590240,683904
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.006 g/s 0.032 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.006 g/s 0.032 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.028 g/s 0.15 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.006 g/s 0.032 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 2.10 mg/s 11.50 kg Tavaheide 11.11.2021 - ..
7440-21-3 Räni 0.002 g/s 0.012 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.21 mg/s 1.15 kg Tavaheide 11.11.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.03 g/s 0.161 t Tavaheide 11.11.2021 - ..