Heiteallikas HEIT0009948

L.ÕV/318103 AXIS Tech Estonia OÜ
AXIS Tech Estonia AS (10133593)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru (Keevitamine) V8 0.70 15.00 23.81 25.00 040210 6590439,683893
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.004 g/s 0.021 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.019 g/s 0.104 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.004 g/s 0.022 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 2 mg/s 8 kg Tavaheide 11.11.2021 - ..
7440-21-3 Räni 0.002 g/s 0.008 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.021 g/s 0.112 t Tavaheide 11.11.2021 - ..