Heiteallikas HEIT0009950

L.ÕV/318103 AXIS Tech Estonia OÜ
AXIS Tech Estonia AS (10133593)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru (Plasmalõikus ja gaasilõikus) V10 0.40 10.00 12.17 25.00 040210 6590326,683752
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.345 g/s 4.118 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.095 g/s 0.993 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.007 mg/s 0.083 kg Tavaheide 11.11.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.273 g/s 2.83 t Tavaheide 11.11.2021 - ..