Heiteallikas HEIT0009961

L.ÕV/318822 NÕO LIHATÖÖSTUS OÜ
NÕO LIHATÖÖSTUS OÜ (10005487)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioon V1 1.07 9.50 7.70 20.00 060412 6461562,648015
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.134 g/s 4.253 t Tavaheide 06.01.2022 - ..