Heiteallikas HEIT0010010

L.VV/325410 E-Piim Tootmine AS
E-Piim Tootmine AS (12131598)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
A1 Kompostimisväljak A1 20.00 091005 6546451,607696;6546477,607763
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.0035 g/s 0.111 t Tavaheide 02.02.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0002 g/s 0.007 t Tavaheide 02.02.2022 - ..