Heiteallikas HEIT0010050

L.ÕV/318103 AXIS Tech Estonia OÜ
AS AXIS Tech Estonia (10133593)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru (Värvimiskamber) V3 0.60 12.00 21.22 25.00 060108 6590337,684031
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.253 g/s 4.525 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.029 g/s 0.089 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.346 g/s 2.90 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
1330-20-7 0.485 g/s 20.099 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
67-63-0 0.01 g/s 0.128 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.034 g/s 0.426 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.768 g/s 24.713 t Tavaheide 11.11.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.437 g/s 44.373 t Tavaheide 11.11.2021 - ..