Heiteallikas HEIT0010139

186754 NCC PO AS
NCC PO AS (10041968)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
B Autotsisterni laadimine raskekütteõli B 0.05 3.50 5.66 20.00 050401 6592261,556266
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.0006 g/s 0.001 t Tavaheide 13.05.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 g/s 0.006 t Tavaheide 13.05.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.1327 g/s 0.214 t Tavaheide 13.05.2022 - ..