Heiteallikas HEIT0010178

1 Estonian Cell AS
Aktsiaselts Estonian Cell (10679323)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ülevoolutiik S10 10.00 091001 6599012,644570;6599071,644606
Kuva kaardil
 M 
Ülevoolutiik S15 10.00 091001 6599012,644570;6599071,644606
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.01 g/s 0.293 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.009 g/s 0.266 t Tavaheide 18.04.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.038 g/s 1.155 t Tavaheide 18.04.2022 - ..