Heiteallikas HEIT0010189

L.ÕV.HA-190576 Wolf Group OÜ
osaühing KRIMELTE (10167362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Atsetooni mahuti M1 0.05 8.90 4.20 20.00 040522 6588132,546118
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 4.896 g/s 0.112 t Tavaheide 10.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 4.896 g/s 0.112 t Tavaheide 10.03.2022 - ..