Heiteallikas HEIT0010191

L.ÕV.HA-190576 Wolf Group OÜ
osaühing KRIMELTE (10167362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioonid V3, V4, V4A, V5, V5A, V6, V7, V8, V9 ning laborite ventilatsioonid 1, 2, 15-1, 15-2 ja 17V5, V5A, V6, V7, V8, V9 VY1 2.01 12.00 1.90 20.00 060314 060204 6588176,546072
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 10.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 10.03.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.271 g/s 7.811 t Tavaheide 10.03.2022 - ..
75-37-6 1,1-Difluoroetaan 0.022 g/s 0.164 t Tavaheide 10.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.974 g/s 22.842 t Tavaheide 10.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0002 g/s 0.0001 t Tavaheide 10.03.2022 - ..