Heiteallikas HEIT0010197

L.ÕV/325782 Helland Baltic OÜ
Helland Baltic OÜ (12570665)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatla korsten 6 0.35 18.00 3.69 180.00 030103b 6533463,468688
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.064 g/s 0.048 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.012 g/s 31.826 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.024 g/s 0.018 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.003 mg/s 0.002 kg Tavaheide 01.10.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0003 g/s Tavaheide 01.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.002 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.004 g/s 0.003 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.004 g/s 0.003 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.023 g/s 0.017 t Tavaheide 01.10.2022 - ..