Heiteallikas HEIT0010199

KL-511859 EKT Ecobio OÜ
EKT Ecobio OÜ (14943490)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariipõleti K1 1.47 5.50 1.20 900.00 091006 6591086,554014
Kuva kaardil
 T 
Avariipõleti K1 1.47 5.50 1.20 900.00 091006 6591086,554014
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.081 g/s 0.003 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 4.238 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
1333-86-4 Tahm 0.000002 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.057 g/s 0.002 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 26.05.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.000008 kg Tavaheide 26.05.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 26.05.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.000009 kg Tavaheide 26.05.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks Tavaheide 26.05.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks Tavaheide 26.05.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks Tavaheide 26.05.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.000001 kg Tavaheide 26.05.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.053 g/s 0.002 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.0002 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0009 g/s 0.00003 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0009 g/s 0.00003 t Tavaheide 26.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0009 g/s 0.00003 t Tavaheide 26.05.2023 - ..