Heiteallikas HEIT0010219

L.KKL.JÕ-153398 Sadala Piim OÜ
OÜ Sadala Piim (11376435)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel MKS K1 0.20 5.00 1.41 120.00 020302b 6526117,650554
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.011 g/s 0.009 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 6.365 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.004 g/s 0.004 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 g/s 0.003 t Tavaheide 01.03.2022 - ..