Heiteallikas HEIT0010238

KKL/162972 Eastman Specialties OÜ
Eastman Specialties OÜ (10245748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kuubijäägi põletussõlm 101 0.70 35.00 11.01 200.00 030103b 6590122,684241
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10035-10-6 0.018 g/s 0.553 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.248 g/s 12.14 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 15 889.596 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.285 g/s 11.999 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 2.29 mg/s 72.236 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 113.821 mg/s 3 589.903 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.035 mg/s 1.128 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.687 mg/s 21.657 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.115 mg/s 3.645 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.115 mg/s 3.633 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.456 mg/s 14.391 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-48-4 Koobalt ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna koobaltiks 23.147 mg/s 730.047 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.687 mg/s 21.657 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.23 mg/s 7.266 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.604 mg/s 50.581 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.01 g/s 0.382 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.007 g/s 0.23 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7664-39-3 Vesinikfluoriid 0.009 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 g/s 0.991 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.033 g/s 1.078 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.033 g/s 1.078 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.114 g/s 3.635 t Tavaheide 10.08.2022 - ..