Heiteallikas HEIT0010607

KL-515409 Baltic Premator OÜ
Baltic Premator OÜ (10521993)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
96-1A Kamber MV kütteseadmed 96-1A 0.30 27.50 3.75 150.00 030106 6591567,537454
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.006 g/s 0.086 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 113.015 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.004 g/s 0.06 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 t Tavaheide 28.03.2022 - ..