Heiteallikas HEIT0010609

KL-515409 Baltic Premator OÜ
Baltic Premator OÜ (10521993)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
96-3 Kamber MV värvimine 96-3 2.45 13.00 8.85 20.00 060106 6591563,537460
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.378 g/s 2.928 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.705 g/s 1.103 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.026 g/s 0.009 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 1.283 g/s 0.129 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 2.24 g/s 15.146 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 1.836 g/s 12.209 t Tavaheide 28.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 6.684 g/s 24.144 t Tavaheide 28.03.2022 - ..