Heiteallikas HEIT0010672

KL-515773 Argo Mööbel OÜ
Argo Mööbel OÜ (11012749)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber V1 V1 0.50 3.50 14.15 20.00 060107 6579183,534786
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.034 g/s 0.078 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.053 g/s 0.597 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.173 g/s 1.024 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.134 g/s 0.45 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.082 g/s 0.432 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.01 g/s 0.002 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.009 g/s 0.125 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.221 g/s 1.124 t Tavaheide 27.05.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.639 g/s 4.094 t Tavaheide 27.05.2022 - ..