Heiteallikas HEIT0010704

KL-516003 AIM Production OÜ
AIM Production OÜ (12030325)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri V5 põleti K2 0.20 11.00 3.70 60.00 030106 060108 6579338,550883
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0071 g/s 0.086285 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.0026 g/s 113.015347 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.005 g/s 0.06048 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.001028 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
BC Must süsinik 0.000049 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0003 g/s 0.004032 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.000907 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.000907 t Tavaheide 16.06.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.000907 t Tavaheide 16.06.2022 - ..