Heiteallikas HEIT0010710

KL-515756 Restawood OÜ
Restawood OÜ (12357210)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.50 11.50 8.49 20.00 060107 6584094,533579
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.013 g/s 0.0969 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.525 g/s 0.5115 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.003 g/s 0.0278 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.949 g/s 0.0772 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.0168 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.271 g/s 0.108 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.271 g/s 0.0108 t Tavaheide 03.05.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.936 g/s 1.252 t Tavaheide 03.05.2022 - ..