Heiteallikas HEIT0010713

KKL/327404 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ
Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ (10938397)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
diislikütus R1 (äkkheide) 2.70 70.00 11.00 70.00 010102 6589338,551404
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 9.65 g/s 153.41 mg/Nm³ 0.3963 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 3.65 g/s 58.047 mg/Nm³ 0.15 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.406 g/s 6.443 mg/Nm³ 0.0166 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.522 g/s 8.292 mg/Nm³ 0.0214 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.522 g/s 8.292 mg/Nm³ 0.0214 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 3.48 g/s 55.283 mg/Nm³ 0.1428 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.435 g/s 6.91 mg/Nm³ 0.0179 t Tavaheide 01.03.2022 - ..