Heiteallikas HEIT0010721

KKL-515257 RAGN-SELLS AS
RAGN-SELLS AS (10306958)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ümberpakkimine V6 0.15 1.20 0.02 20.00 091008 6475877,656653
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.013 t Tavaheide 21.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.056 g/s 0.421 t Tavaheide 21.04.2023 - ..