Heiteallikas HEIT0010872

PHRR/515764 ASB Greenworld Eesti OÜ
ASB Greenworld Eesti OÜ (10468649)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ASB Katlamaja 1 0.25 6.00 150.00 050121 050121 6477588,526209
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.042 g/s 0.095 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 61.617 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.016 g/s 0.036 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.156 g/s 0.352 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.004 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.005 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.005 t Tavaheide 19.04.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.015 g/s 0.034 t Tavaheide 19.04.2022 - ..