Heiteallikas HEIT0010878

L.ÕV.HA-139684 CPI Vertex Estonia OÜ
Vertex Estonia AS (10169711)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri V4 kütteseade K10 0.30 7.00 2.70 180.00 030106 6587014,539057
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0432 g/s 0.031168 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.0079 g/s 20.782054 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0163 g/s 0.011793 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.0039 mg/s 0.002808 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.000028 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.0778 mg/s 0.056158 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0173 mg/s 0.012495 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0001 mg/s 0.000084 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.0078 mg/s 0.005616 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0023 mg/s 0.001685 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.0019 mg/s 0.001404 kg Tavaheide 15.07.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0905 g/s 0.0653 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0019 g/s 0.001404 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0023 g/s 0.001685 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0023 g/s 0.001685 t Tavaheide 15.07.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0156 g/s 0.011232 t Tavaheide 15.07.2022 - ..