Heiteallikas HEIT0010897

L.ÕV/329528 VIRU RMT OÜ
VIRU RMT OÜ (10773648)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitava 3 013 0.62 4.00 6.06 20.00 040210 6588337,683977
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.088 g/s 1.014 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.069 g/s 0.769 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.047 mg/s 0.439 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.141 mg/s 0.23 kg Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.004 g/s 0.025 t Tavaheide 10.08.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.004 g/s 0.025 t Tavaheide 10.08.2022 - ..