Heiteallikas HEIT0010907

L.ÕV/322042 JTK Power Finmec Estonia AS
JTK Power Finmec Estonia AS (10102919)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber nr 1 vent ja küte V7 0.40 6.00 24.50 20.00 060108 030103b 6591950,552753
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.016 g/s 0.591 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.004 g/s 0.005 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.09 g/s 0.015 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.081 g/s 1.573 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 6.496 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.108 g/s 2.816 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.153 g/s 0.041 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.214 g/s 3.422 t Tavaheide 29.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.678 g/s 8.848 t Tavaheide 29.03.2023 - ..