Heiteallikas HEIT0010967

PHRR/332262 SW ENERGIA OÜ
SW ENERGIA OÜ (11963782)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
0,5MW biokatla korsten K1 0.30 23.00 3.67 180.00 010203b 6474038,538407
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.14 g/s 4.974 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 874.246 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
124-38-9-bio 1 993.876 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.60 g/s 21.84 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.05 mg/s 1.77 kg Tavaheide 05.07.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.256 mg/s 9.318 kg Tavaheide 05.07.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.339 g/s 12 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.018 g/s 0.673 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 g/s 0.354 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.011 g/s 0.393 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.011 g/s 0.388 t Tavaheide 05.07.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.021 g/s 0.393 t Tavaheide 05.07.2022 - ..