Heiteallikas HEIT0010968

PHRR/332262 SW ENERGIA OÜ
SW ENERGIA OÜ (11963782)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
0,95MW biokatla korsten K2 0.40 24.00 3.08 180.00 010203b 6474036,538403
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.267 g/s 6.879 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 2 592.177 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
124-38-9-bio 1 993.876 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 1.14 g/s 29.376 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.095 mg/s 2.448 kg Tavaheide 16.08.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.486 mg/s 9.318 kg Tavaheide 16.08.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.471 g/s 10 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.035 g/s 0.673 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.019 g/s 0.49 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.141 g/s 3.623 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.139 g/s 3.574 t Tavaheide 16.08.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.141 g/s 3.623 t Tavaheide 16.08.2023 - ..