Heiteallikas HEIT0010991

PHRR/516511 Eesti Diisel AS
Eesti Diisel AS (12858946)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bensiinimahuti A23 0.04 6.50 7.96 20.00 050502 6592192,556321
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.06 g/s 0.017 t Tavaheide 04.08.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2.001 g/s 0.569 t Tavaheide 04.08.2022 - ..