Heiteallikas HEIT0011034

KKL/321724 Nord Terminals AS
Nord Terminals AS (11279011)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autoestakaadi 2 õhutustoru V-12 0.40 5.00 0.30 20.00 050401 6591116,712724
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.125 g/s 0.323 t Tavaheide 01.10.2022 - ..