Heiteallikas HEIT0011038

KKL/321724 Nord Terminals AS
Nord Terminals AS (11279011)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autoestakaadi õhutustoru V-17 0.40 5.00 0.30 150.00 050401 6592551,711335
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-93-1 Metaantiool (metüülmerkaptaan) 0.0001 g/s 0.00005 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.0001 g/s 0.0001 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.009 g/s 0.008 t Tavaheide 01.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.303 g/s 0.273 t Tavaheide 01.10.2022 - ..