Heiteallikas HEIT0011056

L.ÕV.PÕ-182390 SW ENERGIA OÜ
SW ENERGIA OÜ (11963782)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
3 Õlimahutit (2 Roth & 1 Dehoust Trio) M2 0.05 7.15 1.10 20.00 050402 6440233,667477
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.0004 t Tavaheide 11.10.2022 - ..