Heiteallikas HEIT0011062

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
diiselgeneraator 2 (projekteeritud) 119 0.20 2.00 19.75 495.00 020304 6499530,594385
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0266 g/s 0.132 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0101 g/s 0.05 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0011 g/s 0.006 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0012 g/s 0.006 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0014 g/s 0.007 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0014 g/s 0.007 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0096 g/s 0.048 t Tavaheide 22.05.2023 - ..