Heiteallikas HEIT0011086

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
048, Tahkejäägi pürolüüsiseadme korsten (maagaas), RKEÕS 048 0.50 34.00 10.16 210.00 010407 6587962,683718
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.142 g/s 2.812 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.023 g/s 184 mg/Nm³ 0.02 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 3 682.591 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 26.419 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.10 g/s 1.971 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.016 g/s 129 mg/Nm³ 0.014 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.007 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.008 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s 0.034 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 2.20 mg/Nm³ Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.001 kg Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 g/s 0.131 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 8.60 mg/Nm³ 0.001 t Tehnoloogiline äkkheide 15.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.03 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.03 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.03 t Tavaheide 15.03.2023 - ..