Heiteallikas HEIT0011087

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
087, Ventilaator B-3, söefiltriga, Defenoleerimine 087 0.04 3.30 8.80 70.00 040527 6587554,683774
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.001 g/s 0.021 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.021 t Tavaheide 15.03.2023 - ..