Heiteallikas HEIT0011090

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
106, Mudatihendaja Y-501 (pindheiteallikas, katuse ebatihedus), Heitveetsehh 106 8.70 1.50 3.30 15.00 091001 6588115,683695
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.118 t Tavaheide 15.03.2023 - ..