Heiteallikas HEIT0011202

L.KKL.RA-19253 Akzo Nobel Baltics AS
Akzo Nobel Baltics AS (10055433)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Alküüditsehhi emulgaatori vaakumpump 3 0.05 15.00 2.05 21.00 060307 6539640,545892
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0003 g/s 0.003 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0012 g/s 0.021 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0009 g/s 0.018 t Tavaheide 03.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0012 g/s 0.021 t Tavaheide 03.03.2023 - ..