Heiteallikas HEIT0011207

L.KKL.HA-18826 BNT Galva OÜ
Osaühing Vasar (10570129)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V galvaanikaliini ventilaator N2 V20 0.70 14.00 7.22 55.00 040308 6591805,552688
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
497-19-8 Naatriumkarbonaat 0.005 g/s 0.165 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
7664-39-3 Vesinikfluoriid 0.005 g/s 0.165 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
7747-40-7 Kaaliumkloriid 0.006 g/s 0.187 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.003 t Tavaheide 06.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.017 g/s 0.522 t Tavaheide 06.10.2022 - ..