Heiteallikas HEIT0011212

L.ÕV.HA-176899 EMG Kuiv Liiv OÜ
EMG Kuiv Liiv OÜ (11306794)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel K2 0.30 4.00 15.20 180.00 030103b 6591461,578536
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.038 g/s 0.412 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 606.936 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.027 g/s 0.289 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.005 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.019 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 28.02.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 28.02.2023 - ..