Heiteallikas HEIT0011235

L.KKL.IV-46640 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent B-8 002 0.56 15.60 14.10 21.00 040527 6587025,683300
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 g/s 0.017 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.031 g/s 0.331 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.003 g/s 0.027 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
BTEX 0.002 g/s 0.017 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.035 g/s 0.377 t Tavaheide 08.11.2022 - ..