Heiteallikas HEIT0011259

L.KKL.IV-46640 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Adsorberi A-343 küünal 033 0.30 15.60 21.61 35.00 040527 6587032,683293
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.005 g/s 0.091 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.003 g/s 0.061 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
67-56-1 Metanool (Metüülalkohol) 0.049 g/s 0.968 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
BTEX 0.003 g/s 0.061 t Tavaheide 08.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.057 g/s 1.122 t Tavaheide 08.11.2022 - ..